Oznámenie o výsledku

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
04. december 2020 Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec ,,Nákup flat panelu“
26. november 2020 Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec "LABORATÓRNE PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE"
29. júl 2020 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “ pre projekt: HUSKROUA/1702/8.2/0086_4DAGMEG4
09. december 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anesteziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia
21. november 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anestéziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia“
19. september 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Obnova infraštruktúry, zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia opatrovateľskej služby“
18. november 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup vyhodnocovacej stanice CT vyšetrení
11. marec 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“
02. február 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
02. február 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“
02. február 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ – vypracovanie PD
02. február 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “ pre projekt pre projekt: Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec, ID: SKHU/1601/4.1/140, Project acronym: Teleradiology
16. január 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “
16. január 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
16. január 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ – vypracovanie PD

Stránky

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk