Oznámenie o výsledku

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
30. november 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
21. október 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “
18. október 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk (NZIS)
02. február 2015 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia podlahy v gastroenterologickej ambulancii
21. január 2015 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „ Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie- pôrodný stôl, pulzný oximeter, tlakový holter, CTG prístroj “
25. november 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
10. jún 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Vypracovanie manuálu Best Practise
09. máj 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
09. máj 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
10. apríl 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
29. marec 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
26. marec 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov
07. marec 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie
28. október 2013 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Realizácia externého projektového manažmentuV
18. október 2013 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Realizácia externého projektového manažmentu

Stránky

© Copyright NSPKCH.sk 2018 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk