,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
§ 9 ods. 9 zovo
IČO
45737967
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
vyzva_na_predlozenie_.pdf (951.22 KB) 951.22 KB