,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “

Obstarávateľ: 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
IČO: 
45 737 967
Druh obstarávania: 
zákazka na dodanie tovaaru
Poznámka: 
Pre projekt: Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec, ID: SKHU/1601/4.1/140, Project acronym: Teleradiology Predmet zákazky rozdelený na časti: 2 časti. Časť 1: Nákup kancelárskych potrieb Časť 2: Nákup technického vybavenia
Dokumenty verejného obstarávania: 
Typ obstarávania: 
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk