Verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
09. máj 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
09. máj 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
10. apr 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
29. mar 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie.
26. mar 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov
07. mar 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie
28. okt 2013 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Realizácia externého projektového manažmentuV
18. okt 2013 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Realizácia externého projektového manažmentu
11. okt 2013 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Otváranie ,, Ostatné"
29. feb 2012 Roche Slovensko, s.r.o. Dodatok k Zmluve o výpožičke lekárskeho prístroja