Rádiodiagnostické oddelenie - dodávka informačnej techniky

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
Súťažné podklady
IČO
45737967