Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Nákup operačného stola s chrbtovým dielom pre ortopedické zákroky“