Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Oprava osobného výťahu OTV 320, 4/4“