,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
§ 9 ods. 9 zovo
IČO
45737967
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf (213.64 KB) 213.64 KB