,,Nákup flat panelu“

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
Súťažné podklady
IČO
45737967
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
vyzva_flat_rtg.pdf (362.99 KB) 362.99 KB