Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Nákup transstorakálnej sondy s5-2“