,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “ pre projekt: HUSKROUA/1702/8.2/0086_4DAGMEG4