Gynekológia a pôrodníctvo

Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie sa nachádza na 1. poschodí E pavilónu.

 

Primár: MUDr. Martin Buban, MPH, MHA, EMBA

Vedúca sestra: Emese Sopková

 

Telefonický kontakt:

Primár 056 / 6866 378
Lekárska izba 056 / 6866 377
Stanovisko sestier  056 / 6866 388

Návštevné hodiny

Pondelok 13:00 - 15:00
Utorok 13:00 - 15:00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
Piatok 13:00 - 15:00
Sobota 13:00 - 15:00
Nedeľa 13:00 - 15:00

Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie zabezpečuje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v obore gynekológia a pôrodníctvo. Hlavnou náplňou činnosti je poskytovanie komplexnej diagnostickej, terapeutickej a preventívnej gynekologickej starostlivosti ako aj komplexnej zdravotnej pôrodníckej starostlivosti. Pôrodné sály poskytujú komplexnú pôrodnícku starostlivosť spojenú s možnosťou kontinuálneho monitorovania stavu plodu a matky pred pôrodom, počas pôrodu a 2 hodiny po pôrode, s možnosťou okamžitého riešenia závažných zdravotných komplikácií na operačných sálach. Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie prešlo rozsiahlou rekonštrukciou s dôrazom na individuálne potreby pacientky. Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie je vybavené novou pôrodnou posteľou, CTG prístrojom pre kontinuálne monitorovanie plodu a matky.

 

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť ústavne a ambulantne.

Ponuka nadštandardných služieb gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia na žiadosť pacientky:

ČO SI PRINIESŤ DO PÔRODNICE?