„ Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie- pôrodný stôl, pulzný oximeter, tlakový holter, CTG prístroj “

Obstarávateľ: 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
IČO: 
45 737 967
Druh obstarávania: 
Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO
Poznámka: 
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Európskej únie a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku poskytovateľom: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v operačnom programe: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika SR 2007-2013. Prvá časť predmetu zákazky: Číslo projektu: HUSK/1101/1.4.1/0043 Názov projektu: Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia Druhá časť predmetu zákazky: Číslo projektu: HUSK/1101/1.4.1/0079 Názov projektu: Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie.
Dokumenty verejného obstarávania: 
Typ obstarávania: 
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk