Rádiodiagnostické oddelenie - dodávka interiérového zariadenia

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
Súťažné podklady
IČO
45737967