Radiodiagnostické oddelenie – stavebné úpravy

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
Súťažné podklady
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
Dokumentácia_0.pdf (86.53 KB) 86.53 KB