Radiodiagnostické oddelenie – stavebné úpravy

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
Súťažné podklady
Dokumenty verejného obstarávania
Attachment Size
Dokumentácia_0.pdf 86.53 KB