Ambulancia úrazovej chirurgie

Lekár
prim. MUDr. Zsolt Nagy, MBA
MUDr. Peter Balog
Kholodenko Maksym
Sestra
Mária Fazekasová
Zdravotná asistentka
Anita Dorkó

Nachádza sa na prízemí pavilónu C.

Ordinačné hodiny
pondelok: 7:30-15:30
utorok: 7:30-15:30
streda: 7:30-15:30
štvrtok: 7:30-16:00
piatok: 7:30-15:30