Výzva na predkladanie cenových ponúk (NZIS)

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
§ 9 ods. 9 zovo
IČO
45737967
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
vyzva_na_predkladanie_ponuk_nzis.pdf (469.04 KB) 469.04 KB