Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Výmena časti vodovodného potrubia od ATS po monoblok“