Projekty

1. Projekt podpory vzdelávania zamestnancov nemocnice

V auguste 2009 podala Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n.o., Nemocničná č.8, okres Trebišov žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného z Európskeho sociálneho fondu (ESF) www.esf.gov.sk.

Viac o projekte

 

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk