Rádiodiagnostické oddelenie - dodávka ochranných RTG pomôcok

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
Súťažné podklady
IČO
45737967
Dokumenty verejného obstarávania