,,Výmena kotla s montážou“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk