„Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anestéziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia“