Sťažnosti

Sťažnosti môžete podať písomne na adresu nemocnice :

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

alebo elektronický na mailovú adresu : sekretariat@nspkch.sk

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk