,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
§ 9 ods. 9 zovo
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_.pdf (746.43 KB) 746.43 KB