Rekonštrukcia podlahy v gastroenterologickej ambulancii

Obstarávateľ: 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
IČO: 
45 737 967
Druh obstarávania: 
Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO
Poznámka: 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia podlahy v novej gastroenterologickej ambulancii v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy spolu s rozpočtom.
Typ obstarávania: 
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk