Zmluvy a fakturácia

Názov Popis Dátum zverejnenia
Ostatné 3/2022 23. jún 2022
Lieky a ŠZM 3/2022 23. jún 2022
Potraviny 3/2022 23. jún 2022
Energia 3/2022 23. jún 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 5001/14/24 28. apríl 2022
Ostatné 2/2022 01. apríl 2022
Lieky a ŠZM 2/2022 01. apríl 2022
Potraviny 2/2022 01. apríl 2022
Energia 2/2022 01. apríl 2022
Ostatné 1/2022 01. apríl 2022
Lieky a ŠZM 1/2022 01. apríl 2022
Potraviny 1/2022 01. apríl 2022
Energia 1/2022 01. apríl 2022
Ostatné 12/2021 03. február 2022
ŠZM a lieky 12/2021 03. február 2022
Potraviny 12/2021 03. február 2022
Energia 12/2021 03. február 2022
Ostatné 11/2021 02. február 2022
ŠZM a lieky 11/2021 02. február 2022
Potraviny 11/2021 02. február 2022
Energia 11/2021 02. február 2022
Zmluva o dielo Medicalernst, s.r.o. 22. december 2021
Kúpna zmluva SELVIT spol. s r.o. 22. december 2021
Kúpna zmluva EMD s.r.o 22. december 2021
Dodatok k zmluve o dielo 13. december 2021
Ostatné 10/2021 29. november 2021
ŠZM a Lieky 10/2021 29. november 2021
Potraviny 10/2021 29. november 2021
Energia 10/2021 29. november 2021
Zmluva o dielo Reviko Group. s.r.o. 25. november 2021
Ostatné 09/2021 03. november 2021
ŠZM a lieky 09/2021 03. november 2021
Potraviny 09/2021 03. november 2021
Energia 09/2021 03. november 2021
Ostatné 08/2021 03. november 2021
ŠZM a lieky 08/2021 03. november 2021
Potraviny 08/2021 03. november 2021
Energia 08/2021 03. november 2021
Kúpna zmluva A-MOBIL s.r.o 20. október 2021
Zmluva o dielo č. 146/2021
Zmluva o dielo č.21-5206
Ostatné 07/2021 30. august 2021
ŠZM a lieky 07/2021 30. august 2021
Potraviny 07/2021 30. august 2021
Energia 07/2021 30. august 2021
Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku 30. júl 2021
Ostatné 06/2021 29. júl 2021
Lieky a ŠZM 06/2021 29. júl 2021
Potraviny 06/2021 29. júl 2021
Energia 06/2021 29. júl 2021