Zmluvy a fakturácia

Názov Popis
Medixray s.r.o. Kúpna zmluva "Nákup flat panelu"
DB Biotech, a.s. Kúpna zmluva na dodanie "Biologický kabinet II. triedy - časť č. 1 resp. časť 3."
DB Biotech, a.s. Nájomná zmluva a zmluva o kúpe prenajatej veci
DB Biotech, a.s. Kúpna zmluva na dodanie "Real-time PCR detekčný systém-časť č.1"
Dodatok č. 8 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme lekárskych prístrojov Roche Slovensko, s.r.o.
Potraviny 1/2020
Ostatné 1/2020
ŠZM a Lieky 1/2020
Energia 1/2020
Potraviny 12/2019
Ostatné 12/2019
ŠZM a Lieky 12/2019
Energia 12/2019
Potraviny 11/2019
Ostatné 11/2019
ŠZM a Lieky 11/2019
Energia 11/2019
Testovanie na ochorenie COVID-19
Tlačivá na poukázanie 2% z dane 2020 Tlačivá na poukázanie 2% z dane 2020
ŠZM a Lieky 10/2019
Potraviny 10/2019
Ostatné 10/2019
Energia 10/2019
Potraviny 09/2019
Ostatné 09/2019
ŠZM a Lieky 09/2019
Energia 09/2019
Energia 08/2019
Potraviny 08/2019
Ostatné 08/2019
ŠZM a Lieky 08/2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom a prekleňovacom úvere OTP Banka Slovensko, a.s.
Dodatok č. 7 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko, a.s.
Dodatok č.6 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko, a.s.
Potraviny 07/2019
Ostatné 07/2019
ŠZM a Lieky 07/2019
Energia 07/2019
Potraviny 06/2019
Ostatné 06/2019
ŠZM a Lieky 06/2019
Energia 06/2019
Potraviny 05/2019
Ostatné 05/2019
ŠZM a Lieky 05/2019
Energia 05/2019
Žiadanka o CT vyšetrenie Žiadanka o CT vyšetrenie NsP n.o. Kráľovský Chlmec
Potraviny 4/2019
Ostatné 4/2019