Zmluvy a fakturácia

Názov Popis Dátum zverejnenia
MANDÁTNA ZMLUVA č.NSPKCH 15/2024 CEDS 31. máj 2024
Rámcová dohoda 02. apríl 2024
Zmluva_CEP 18. marec 2024
Kúpna zmluva č. TMS 2024-NsPKCH Hardvér pre PACS 07. marec 2024
Zmluva_RCIS Nemocnica v Kráľovskom Chlmci rekonštrukcia a prestavba 29. február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti radiačnej ochrany č.03602024 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. 08. február 2024
Poistná zmluva č.2409266665 Generali 07. február 2024
Lieky a ŠZM 12/2023
Potraviny 12/2023
Ostatné 12/2023
Energia 12/2023
Slovak Telekom, a.s. Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 29. december 2023
Lieky a ŠZM 11/2023
Potraviny 11/2023
Ostatné 11/2023
Energia 11/2023
Zmluva o poskytovaní služieb 11. december 2023
Lieky a ŠZM 10/2023
Potraviny 10/2023
Ostatné 10/2023
Energia 10/2023
Zmluva Visions Consulting 06. november 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej činnosti InMed Slovakia s.r.o. 02. november 2023
Dodatok č.1 k Zmluve Z 20239244_Z_0001 SPP 30. október 2023
Lieky a ŠZM 9/2023
Potraviny 9/2023
Ostatné 9/2023
Energia 9/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie ID_68_2023 20. september 2023
Energia 8/2023
Lieky a ŠZM 8/2023
Potraviny 8/2023
Ostatné 8/2023
Zmluva o servisnej činnosti InMed Slovakia s.r.o. 05. september 2023
Potraviny 7/2023
Ostatné 7/2023
Lieky a ŠZM 7/2023
Energia 7/2023
Dodatok č.12 k Zmluve o KTK úvere ČSOB 09. august 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere ČSOB 09. august 2023
Potraviny 6/2023
Ostatné 6/2023
Lieky a ŠZM 6/2023
Energia 6/2023
Servisná zmluva 01_06_2023 TESLA Blue Planet s.r.o. 10. júl 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb STUDNICA 16. jún 2023
Potraviny 5/2023
Ostatné 5/2023
Lieky a ŠZM 5/2023
Energia 5/2023