Zmluvy a fakturácia

Názov Popis Dátum zverejnenia
Zmluva ZDR 2022 A 07380 000 31. január 2023
Fúra Dodatok č.2 k zmluve o zbere, zvoze a zneškodnení BRKO 30. december 2022
Zmluva o dodávke plynu 28. december 2022
Ostatné 10/2022 09. december 2022
Lieky a ŠZM 10/2022 09. december 2022
Potraviny 10/2022 09. december 2022
Energia 10/2022 09. december 2022
Ostatné 9/2022 09. december 2022
Lieky a ŠZM 9/2022 09. december 2022
Potraviny 9/2022 09. december 2022
Energia 9/2022 09. december 2022
Zmluva o dielo 23. november 2022
Ostatné 8/2022 18. október 2022
Lieky a ŠZM 8/2022 18. október 2022
Energia 8/2022 18. október 2022
Potraviny 8/2022 18. október 2022
Zmluva 6_2_2203_0001 28. september 2022
Zmluva č 220690_0001 28. september 2022
Ostatné 7/2022 08. september 2022
Lieky a ŠZM 7/2022 08. september 2022
Potraviny 7/2022 08. september 2022
Energia 7/2022 08. september 2022
Ostatné 6/2022 04. august 2022
Lieky a ŠZM 6/2022 04. august 2022
Potraviny 6/2022 04. august 2022
Energia 6/2022 04. august 2022
Lieky a ŠZM 5/2022 27. jún 2022
Ostatné 5/2022 27. jún 2022
Energia 5/2022 27. jún 2022
Potraviny 5/2022 27. jún 2022
Lieky a ŠZM 4/2022 27. jún 2022
Ostatné 4/2022 27. jún 2022
Energia 4/2022 27. jún 2022
Potraviny 4/2022 27. jún 2022
Ostatné 3/2022 23. jún 2022
Lieky a ŠZM 3/2022 23. jún 2022
Potraviny 3/2022 23. jún 2022
Energia 3/2022 23. jún 2022
Dodatok č.11 ČSOB, a.s. Zmluva č.5001/14/24 27. máj 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam 0594/22/08744 27. máj 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 5001/14/24 28. apríl 2022
Ostatné 2/2022 01. apríl 2022
Lieky a ŠZM 2/2022 01. apríl 2022
Potraviny 2/2022 01. apríl 2022
Energia 2/2022 01. apríl 2022
Ostatné 1/2022 01. apríl 2022
Lieky a ŠZM 1/2022 01. apríl 2022
Potraviny 1/2022 01. apríl 2022
Energia 1/2022 01. apríl 2022
Zmluva o dielo 002/2022 28. február 2022