Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny sa nachádza na prízemí B pavilónu.

Primár: MUDr. Miloš Koľ, MPH

Vedúca sestra: Marcela Kovácsová

Návštevné hodiny

Pondelok 13:00 - 15:00
Utorok 13:00 - 15:00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
Piatok 13:00 - 15:00
Sobota 13:00 - 15:00
Nedeľa 13:00 - 15:00

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny poskytuje liečebnú starostlivosť v medicínskom odbore anesteziológia a intenzívna medicína.

Anesteziologická starostlivosť zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy pre chirurgické a nechirurgické odbory s prihliadnutím na zdravotný stav chorého, technickú náročnosť a predpokladané trvanie výkonu. Poskytuje celkovú, regionálnu a pôrodnícku analgéziu.

Intenzívna medicína predstavuje najťažšiu oblasť medicínskej starostlivosti poskytuje zabezpečenie výkonov  resuscitačnej a intenzívnej  starostlivosti   kriticky chorým pacientom, ktorým hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny pri svojich výkonoch využíva nové prístrojové vybavenie : centrálne monitory, ventilátor, EKG prístroj.

Poskytuje zdravotnú starostlivosť ústavne a ambulantne.

Ponuka služieb oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny na žiadosť pacienta:

  • krátkodobá anestéza na žiadosť pacienta
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk