Pediatria

Primár: MUDr. Bánhegyi Andrej

Vedúca sestra: Mária Kacsiová

 

Detské oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, terapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov od 0 - 18 rokov v odbore interná medicína.

Hlavnou náplňou činnosti je poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti  detským pacientom indikovaných na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore interná medicína,  vrátane naliehavých stavov.

Detské oddelenie sa nachádza mimo areálu nemocnice

Zdravotná starostlivosť sa na detskom oddelení poskytuje ambulantne a ústavne.

Ponuka služieb detského oddelenia na žiadosť pacienta:

  • izba pre matku s dieťaťom
  • nadštandartnú izbu pre matku s dieťaťom
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk