Pediatria

Kolektív detského oddelenia
Detské oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, terapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov od 0 - 18 rokov v odbore interná medicína.

Kontaktné údaje:

Pediatrické oddelenie, NsP n.o. Kráľovský Chlmec, ul. Mateja Bela 33, 07701 Kráľovský Chlmec

Telefonický kontakt:

Detské oddelenie056 / 6866 208
(M. Béla 1227/33 ) - priamy kontakt:+421 (56) 6321040

 

Detské oddelenie poskytuje vysokošpecializovanú starostlivosť o pacientov vo veku od 0 – do 19 rokov, ošetrovateľskú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť vo všetkých medicínskych odboroch.

Detské oddelenie poskytuje ambulantnú pohotovostnú službu APS od 16:00 do 20:00 hodín a ústavnú pohotovostnú službu ÚPS od 20:00 do 08:00 hodín.

Špecializovaná detská ambulancia poskytuje konziliárne služby pre pacientov z celého Medzibodrožia.

Odborná detská ambulancia preventívnu a liečebnú starostlivosť pre pacientov od 0 do 19 rokov veku.

Na detskom oddelení pracuje kolektív odborných lekárov pod vedením primára.

Primár: MUDr. Andrej Bánhegyi

Lekári: MUDr. Etela Molnárová,
            MUDr. Július Štefán,
            MUDr. Petra Gajdošociová

Stručná charakteristika oddelenia:

Oddelenie vykonáva liečebno – preventívne starostlivosť kvalifikovaným personálom, zabezpečuje odborne starostlivosť o detských pacientov.

Ponuka služieb:

  1. Možnosť hospitalizácie dieťaťa s matkou na jednej izbe a účasť matky na liečebnom procese.
  2. Denný kontakt s ošetrujúcim personálom.
  3. Ústretovosť, ochotu v každodennej činnosti.
  4. Sme tu spoločne pre deti a ich zdravý vývoj.