Vypracovanie manuálu Best Practise

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
§ 9 ods. 9 zovo
IČO
45737967
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
vyzva-best-practise.pdf (551.05 KB) 551.05 KB