,,Dodávka a montáž vyšetrovacej lampy“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk