Verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
03. sep 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Radiodiagnostické oddelenie – stavebné úpravy
19. aug 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Výmena kotla s montážou“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk
19. aug 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Prieskum trhu - výzva: "Dodanie osobného motorového vozidla"
28. júl 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec "Výmena kotla s montážou"
21. jún 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nákup chladiaceho prístroja do márnice“
26. máj 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Oprava strešného plášťa - Ambulantná pohotovosť pre dospelých“
19. apr 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Vypracovanie PD Oprava strechy“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk
09. dec 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anesteziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia
21. nov 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anestéziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia“
19. sep 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Obnova infraštruktúry, zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia opatrovateľskej služby“
18. nov 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup vyhodnocovacej stanice CT vyšetrení
07. mar 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie