Jednodňová zdravotná starostlivosť

Jednodňová zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín.

V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú operačné, diagnostické a vyšetrovacie výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch:

 1. gynekológia
 2. chirurgia
 3. úrazová chirurgia

Výkon jednodňovej chirurgie je taký výkon, kedy pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone pacient odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne 12 hodín najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

  Pacient vhodný na poskytnutie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je plánovane prijatý do zdravotníckeho zariadenia na operáciu, chirurgický výkon, vyžaduje priestor na zotavenie (prebudenie z celkovej anestézy, ústup účinku regionálnej anestézie), ale nevyžaduje zotrvanie v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 24 hodín.

  Druhy gynekologických výkonov:

  • dilatácia a kyretáž
  • konizácia cervixu
  • umelé prerušenie tehotenstva
  • extirpácia Bartolinskej žľazy
  • hysteroskopia
  • sterilizácia
  • ovariálna cystektómia
  • pošvová plastika
  • diagnostická laparoskopia
  • laparoskopia v kombinácii s inými výkonmi v odbornosti

  Druhy chirurgických výkonov:

  • odstraňovanie novotvarov (znamienka, bradavice )
  • excízie a extirpácie kožných, podkožných a svalových tumorov
  • operácie vrastených nechtov
  • operácie jednoduchých prietrží
  • operácie hemoroidov
  • korekčné operácie jaziev

  Laparoskopické operácie:

  • žlčníka
  • prietrží
  • chronický zápal slepého čreva

  Druhy výkonov úrazovej chirurgie:

  • šitie šliach
  • artroskopické výkony

  Ponuka platených výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

  • Dvojlôžková izba na 1 noc
  • Umelé prerušenie tehotenstva na vlastnú žiadosť
  • Sterilizácia na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie