Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anesteziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia