Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Dodávka vysokofrekvenčného ventilátora“