,,Vypracovanie PD Oprava strechy“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk