Vedenie nemocnice

Ing. Klára Hencelová – riaditeľka (štatutárny zástupca)

MUDr. Andrea Mokošová, MBA – námestníčka LPS

Ing. Katarína Grošková – ekonomický námestník riaditeľa

Mgr. Denisa Szaporová, MBA – námestníčka pre ošetrovateľstvo

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk