Vedenie nemocnice

Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA – riaditeľka (štatutárny zástupca)

MUDr. Judita Chachaľaková, MBA – námestníčka LPS

  • telefón: (056) 632 15 63
  • e-mail: judita.chachalakova

Ing. Katarína Grošková – ekonomický námestník riaditeľa

Mgr. Denisa Szaporová, MBA – námestníčka pre ošetrovateľstvo

  • telefón: (056) 686 63 46
  • e-mail: jan.scerbak

 

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk