Nákup vyhodnocovacej stanice CT vyšetrení

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania
Súťažné podklady
IČO
45737967
Dokumenty verejného obstarávania
Príloha Size
vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf (213.64 KB) 213.64 KB