Zmluvy a fakturácia

Názov zmluvy / faktúry Krátky popis
Ostatné 04/2018
Potraviny 04/2018
Energia 04/2018
ŠZM a Lieky 04/2018
Oznámenie o plánovanej údržbe — odpojenie elektrickej energie
Zmluva o poskytnutí transformátora na dočasné užívanie č.0657/1230/2018 Východoslovenská distribučná, a.s.
ŠZM a Lieky 03/2018
Potraviny 03/2018
Ostatné 03/2018
Energia 03/2018
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu CONTAX EKO, s.r.o.
Zmluva o národnom spolufinancovaní č. SKHU/1601/4.1/140 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dohoda č. : 18/45/054/34 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti č. 43NSP1000318 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 362134203 Linde Gas k.s.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 16/2017 Svetlík - auditreal, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na soc. služby reg. č.: 1143/2018-M_ORF Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nájomná zmluva č. 2/2018 Kitti Miklósová - Emily Kvety a darčeky
Darovacia zmluva, ev. číslo 108/2018 Darovacia zmluva - Mesto Kráľovský Chlmec
Zmluva o vykonaní poradenských, konzultačných a analytických služieb Audit súladu s plnením požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 a zosúladením prostredia spoločnosti s nariadením EU o ochrane osobných údajov – GDPR.

Stránky

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk