Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku