Usmernenie k návštevám pacientov

Typ dokumentu
Dokumenty
Popis
Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19
Priložené dokumenty