Projekty v rámci Programu HUSK

Budujeme partnerstvá
Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.
Viac informácií
"Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.
Viac informácií