Program spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika-Maďarsko

Projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika-Maďarsko

  1. SKHU/1601/4.1/140
    Teleradiology
    Viac informácií

     

www.skhu.eu | Obsah tejto stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie
© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk