Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie

Obstarávateľ: 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
IČO: 
45 737 967
Druh obstarávania: 
Nadlimitná zákazka
Poznámka: 
Informácia k súťažným podkladom projekt HUSK
Dokumenty verejného obstarávania: 
Typ obstarávania: 
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk