Zmluvy a fakturácia

Názov Popis Dátum zverejnenia
ŠZM a Lieky 10/2021 29. november 2021
Potraviny 10/2021 29. november 2021
Energia 10/2021 29. november 2021
Zmluva o dielo Reviko Group. s.r.o. 25. november 2021
Ostatné 09/2021 03. november 2021
ŠZM a lieky 09/2021 03. november 2021
Potraviny 09/2021 03. november 2021
Energia 09/2021 03. november 2021
Ostatné 08/2021 03. november 2021
ŠZM a lieky 08/2021 03. november 2021
Potraviny 08/2021 03. november 2021
Energia 08/2021 03. november 2021
Kúpna zmluva A-MOBIL s.r.o 20. október 2021
Zmluva o dielo č. 146/2021
Zmluva o dielo č.21-5206
Ostatné 07/2021 30. august 2021
ŠZM a lieky 07/2021 30. august 2021
Potraviny 07/2021 30. august 2021
Energia 07/2021 30. august 2021
Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku 30. júl 2021
Ostatné 06/2021 29. júl 2021
Lieky a ŠZM 06/2021 29. júl 2021
Potraviny 06/2021 29. júl 2021
Energia 06/2021 29. júl 2021
Zmluva o dielo 5/2021 15. júl 2021
Ostatné 05/2021 29. jún 2021
Potraviny 05/2021 29. jún 2021
Lieky a ŠZM 05/2021 29. jún 2021
Energia 05/2021 29. jún 2021
Usmernenie k návštevám pacientov Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19
Zmluva o dielo Vypracovanie PD oprava strechy v NsP n.o. Kráľovský Chlmec
Zmluva o dielo Vypracovanie PD Rádiodiagnostické oddelenie - stavebné úpravy
Ostatné 04/2021 11. máj 2021
Lieky a ŠZM 04/2021 11. máj 2021
Potraviny 04/2021 11. máj 2021
Energia 04/2021 11. máj 2021
Ostatné 03/2021 11. máj 2021
Lieky a ŠZM 03/2021 11. máj 2021
Potraviny 03/2021 11. máj 2021
Energia 03/2021 11. máj 2021
Ostatné 02/2021 11. máj 2021
Lieky a ŠZM 02/2021 11. máj 2021
Potraviny 02/2021 11. máj 2021
Energia 02/2021 11. máj 2021
Ostatné 01/2021 11. máj 2021
Lieky a ŠZM 01/2021 11. máj 2021
Potraviny 01/2021 11. máj 2021
Energia 01/2021 11. máj 2021
Ostatné 12/2020 07. máj 2021
Lieky a ŠZM 12/2020 07. máj 2021