Zmluvy a fakturácia

Názov Popis Dátum zverejnenia
Objednávka 205/2023 14. jún 2023
Ostatné 4/2023 12. jún 2023
Lieky a ŠZM 4/2023 12. jún 2023
Potraviny 4/2023 12. jún 2023
Energia 4/2023 12. jún 2023
Ostatné 3/2023 12. jún 2023
Lieky a ŠZM 3/2023 12. jún 2023
Potraviny 3/2023 12. jún 2023
Energia 3/2023 12. jún 2023
Ostatné 2/2023 12. jún 2023
Lieky a ŠZM 2/2023 12. jún 2023
Potraviny 2/2023 12. jún 2023
Energia 2/2023 12. jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb eBIZ Consulting s.r.o. 25. apríl 2023
Ostatné 1/2023 09. marec 2023
Lieky a ŠZM 1/2023 09. marec 2023
Potraviny 1/2023 09. marec 2023
Energia 1/2023 09. marec 2023
Ostatné 12/2022 06. marec 2023
Lieky a ŠZM 12/2022 06. marec 2023
Potraviny 12/2022 06. marec 2023
Energia 12/2022 06. marec 2023
Ostatné 11/2022 06. marec 2023
Lieky a ŠZM 11/2022 06. marec 2023
Potraviny 11/2022 06. marec 2023
Energia 11/2022 06. marec 2023
Zmluva ZDR 2022 A 07380 000 31. január 2023
Fúra Dodatok č.2 k zmluve o zbere, zvoze a zneškodnení BRKO 30. december 2022
Zmluva o dodávke plynu 28. december 2022
Ostatné 10/2022 09. december 2022
Lieky a ŠZM 10/2022 09. december 2022
Potraviny 10/2022 09. december 2022
Energia 10/2022 09. december 2022
Ostatné 9/2022 09. december 2022
Lieky a ŠZM 9/2022 09. december 2022
Potraviny 9/2022 09. december 2022
Energia 9/2022 09. december 2022
Zmluva o dielo 23. november 2022
Ostatné 8/2022 18. október 2022
Lieky a ŠZM 8/2022 18. október 2022
Energia 8/2022 18. október 2022
Potraviny 8/2022 18. október 2022
Zmluva 6_2_2203_0001 28. september 2022
Zmluva č 220690_0001 28. september 2022
Ostatné 7/2022 08. september 2022
Lieky a ŠZM 7/2022 08. september 2022
Potraviny 7/2022 08. september 2022
Energia 7/2022 08. september 2022
Ostatné 6/2022 04. august 2022
Lieky a ŠZM 6/2022 04. august 2022