Zákaz navštev

Späť
23. sep 2021
coronavirus-4914026_1920-min-1200x675

V zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR a „Postupov pre zabezpečenie návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach (ÚZZ) podľa COVID AUTOMATu“ a interných nariadení nemocnice s účinnosťou od 27.09.2021 platí v zdravotníckom zariadení ZÁKAZ NÁVŠTEV! 

Výnimky pre návštevy: 

 • k dlhodobo hospitalizovaným (s predpokladom 14-dňovej hospitalizácie) a ťažko chorým pacientom,
 • k zomierajúcim pacientom,
 • na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí a ostatným duchovným. 

Návštevu schvaľuje v písomnej forme vedúci pracoviska alebo lekár v službe.

Pre výnimky platia pravidlá:

 • kompletne zaočkovaní: 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, 
 • testovaní: od odberu PCR 72 hodín, Ag 24 hodín, 
 • osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • návštevné hodiny sú denne v čase od 14:00 - 15:00 hod., 
 • pred vstupom na oddelenie ste povinní ohlásiť sa u službukonajúceho personálu a predložiť doklad o splnení hore uvedených podmienok, 
 • návšteva je povinná prekryť dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOPP, 
 • návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená, a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení.
 • sprievod pacientov je povolený výhradne v opodstatnených prípadoch / detský pacient, hendikepovaný pacient,.../
 • výrazne sa obmedzuje voľný pohyb hospitalizovaných pacientov mimo ich lôžkových oddelení
 • priniesť / odniesť osobné veci pacientom je možné denne od 15:00 – 16:00hod.
 • informácie o zdravotnom stave pacientov sa podávajú denne telefonicky po zadaní osobného kódu pacienta v čase od 14:00 – 15:00 hod. 

Regulácia návštev je v kompetencii zdravotníckych pracovníkov oddelenia. 

Postupy pri zabezpečovaní návštev sa budú aktualizovať s ohľadom na epidemiologickú situáciu.