Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19

Vissza
05. júl 2021
coronavirus-4914026_1920-min-1200x675
Na základe aktuálneho Covid automatu okres Trebišov patrí od 5.7.2021 medzi tzv. zelené okresy, okres monitoringu.

V okresoch stupňa monitoring a v stupňoch ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) môžu byť návštevy bez obmedzení. Regionálne úrady verejného zdravotníctva a poskytovateľ zdravotnej staroslivosti môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Na základe nášho vnútorného predpisu, konzultovaného s príslušným RÚVZ sa  riadime určenými  podmienkami návštev. Odôvodňujeme to tým, že aj keď zatiaľ je miera infikovaných na Covid-19 nízka, nízku máme aj mieru zaočkovanosti, sme v pohraničnej oblasti, odkiaľ pochádza pomerne veľa pendlerov a je sledovaný bohatší cezhraničný pohyb. Riziko Covid-19 ochorenia nepominulo, snažíme sa maximálne chrániť našich pacientov.

V poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ag testy nevyžadujeme a pre hospitalizovaných pacientov vykonávame Ag a PCR testy bezplatne.

Podmienky pre návštevy v zdravotníckom zariadení:

Navštevovať môžu ľudia, ktorí:

  • sú zaočkovaní mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po 2. dávke,
  • sú zaočkovaní vektorovou vakcínou – viac ako 4 týždne po 1. dávke,
  • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
  • prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke,
  • majú negatívny test na COVID-19 :
    • RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín,
    • Ag test nie starší ako 24 hodín.