Aktuality

post-it

Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku

testovanie COVID-19

Prevádzková doba MOM Ag počas Vianoc 2021 a začiatkom roka 2022

písanie rukou

Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku