Zmluvy a fakturácia

Názov zmluvy / faktúry Krátky popis
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na soc. služby reg. č.: 1143/2018-M_ORF Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nájomná zmluva č. 2/2018 Kitti Miklósová - Emily Kvety a darčeky
Darovacia zmluva, ev. číslo 108/2018 Darovacia zmluva - Mesto Kráľovský Chlmec
Zmluva o vykonaní poradenských, konzultačných a analytických služieb Audit súladu s plnením požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 a zosúladením prostredia spoločnosti s nariadením EU o ochrane osobných údajov – GDPR.
Zmluva o dielo Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kr. Chlmcu
Ostatné 02/2018
ŠZM a Lieky 02/2018
Energia 02/2018
Potraviny 02/2018
Zmluva o zriadení záložného práva č. 5001/18/005-ZZ-01 OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 5001/18/005 OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva o zriadení záložného práva č. 5001/18/004-ZZ-01 OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č. 5001/18/004 OTP Banka Slovensko, a.s.
Darovacia zmluva č. 001/18/EUS eustream, a.s.
Zmluva o dielo č. 1/1/2018-KCH FERAMA spol. s r.o.
Zmluva o dielo Ing. arch. Marian Puci
Ostatné 01/2018
ŠZM a Lieky 01/2018
Potraviny 01/2018
Energia 01/2018

Stránky

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk