Vedenie nemocnice

Klára_Hencelová
Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA

riaditeľka (štatutárny zástupca)

telefón: (056) 632 15 63
e-mail: klara.hencelova@nspkch.sk

Judita Chachaľaková
MUDr. Judita Chachaľaková, MBA

námestníčka LPS

telefón: (056) 632 15 63
e-mail: judita.chachalakova@nspkch.sk

profil
Ing. Katarína Grošková

ekonomický námestník riaditeľa

telefón: (056) 686 62 15
e-mail: katarina.groskova@nspkch.sk

profil
PhDr. Denisa Szaporová, MBA, MPH

námestníčka pre ošetrovateľstvo

telefón: (056) 686 63 13
e-mail: denisa.szaporova@nspkch.sk

profil
Ing. Ján Ščerbák

námestník pre TPÚ

telefón: (056) 686 63 46
e-mail: jan.scerbak@nspkch.sk