Tlačová správa

Spolupráca v oblasti teleradiológie medzi cezhraničnými nemocnicami

Dátum zverejnenia: 30.01.2019

Dňa 30. januára 2019 sa Kráľovskom Chlmci uskutočnila záverečná tlačová konferencia k cezhraničnému projektu s názvom Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec (Vytvorenie možnosti spolupráce v oblasti teleradiológie medzi nemocnicami v Miškolci a Kráľovskom Chlmci). Za účasti vedenia Župnej univerzitnej nemocnice v Miškovci (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház), ako aj vedenia a vedúcich pracovníkov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, boli zástupcovia médií informovaní o výsledkoch projektu ako aj jeho prínose pre obe nemocnice, ale hlavne pacientov. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie odbornej spolupráce medzi Župnou nemocnicou v Miškovci a Nemocnicou s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci na báze prenosu radiologických snímkov  prostredníctvom teleradiológie.

„V rámci projektu došlo k obstaraniu potrebného hardwaru a softwaru na realizáciu teleradiológie medzi nemocnicami. Spoločná realizácia projektu partnerskými nemocnicami umožní zdieľanie vedomostí a tým sa zlepší dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež dôjde k lepšiemu využitiu ľudských zdrojov a technického vybavenia, k efektívnejšej prevádzke a k rozvoju kontaktov v oblasti vedy a vzdelávania. Výsledkom projektu bude schopnosť maďarského a slovenského partnera aplikovať metódu teleradiologického a telekonzultačného systému“ konštatovala riaditeľka Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  - Ing. Klára Hencelová.

 Zavedením teleradiologického a telekonzultačného systému sa posilňuje odborná podpora medzi partnermi a kvalita diagnostiky, umožňuje sa odborná konzultácia, spolupráca, a zvyšuje sa využiteľnosť radiologických kapacít a technológií. Hlavným cieľom je zlepšenie odbornej spolupráce medzi partnerskými nemocnicami na báze prenosu nálezov v oblasti radiológie. Projekt bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 430 128,10 EUR z ktorého 365 508,88 EUR je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.skhu.eu

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálnu pozíciu Európskej únie.

© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk